جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش ۸ (هشت) قطعه زمین تفکیکی واقع در شهر نرجهشهرداری نرجه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۲۴:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com