جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
اطلاعیه مالیاتی
در راستای اجرای ماده۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع آن دسته ازمؤدیان مالیاتی عضو انجمن میرساند؛باتوجه به امکان حضور نماینده مطلع انجمن درترکیب هیات سه نفره حل اختلاف مالیاتی جهت دفاع از پیمانکاران عضو(با هدف استرداد اضافه مالیات پرداختی به اداره کل امور مالیاتی) و ضرورت طرح درخواست این موضوع درهنگام تشکیل پرونده دراداره کل امورمالیاتی،هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی وتأسیساتی استان قزوین حسب وظیفه ذاتی خود جهت حمایت از حقوق اعضای انجمن آمادگی هرگونه همکاری،راهنمایی ومشاوره رایگان را اعلام می دارد.مقتضی است درصورت نیاز، مراتب درخواست خود را قبل از تشکیل پرونده به این انجمن اعلام فرمائید .بدیهی است درغیر اینصورت ودر مراحل پس از طرح درخواست ، امکان استفاده از کارشناس مطلع عضو این انجمن از متقاضیان صلب میگردد. 
روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
۰۸:۰۳:۰۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com