جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهرک صنعتی کاسپینشرکت خدماتی شهرک صنعتی کاسپین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
۲۰:۰۷:۴۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com