جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
اطلاعیه در خصوص خدمات امور ساجات
اطلاعیه:
اخیراً مشاهده گردیده که برخی شرکتهای عضو،علیرغم استقرار واحد ساجات و ارتباط موثر فیمابین مسئول مربوطه انجمن با واحد تشخیص صلاحیت سازمان برنامه و بودجه،اقدام به پیگیری روند اخذ،تمدید و یا ارتقاء صلاحیت خود با هزینه هایی به مراتب بالاتر و از طریق دفاتر متفرقه مینمایند.شایسته است که شرکتهای محترم نسبت به استفاده از ظرفیت موجود در دبیرخانه انجمن مبادرت ورزند.
روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین

پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۰۶:۱۱:۰۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com