جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری کارگاه تولید محصولات بتنیدهیاری روستای خوزنین د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۸:۴۰:۱۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com