جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری جایگاه CNG به مدت یک سالشهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹:۱۵:۰۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com