جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای اسکلت فلزی باکس مرکزیاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۱:۴۰:۴۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com