جستجو
اخبار مهم < اخبار کوتاه
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد: ضروری است در اسرع وقت امکان عرضه اوراق اعتبارات اسناد خزانه در بورس فراهم شود.
علی فرخ زاد در جلسه شورای برنامه ریزی استان عنوان کرد:  جذب  تخصیص اخیر اعتبارات اسناد اخزاء به دستگاهها تا پایان تیر ماه و سر رسید این  اوراق نیز برج ۸ سال ۱۴۰۰ است از سویی بدلیل  عدم عرضه آن در بورس و عدم امکان برنامه ریزی و براورد نرخ تنزیل اوراق، پیمانکاران  در مناقضات شرکت نمی کنند و احتمال برگشت اعتبارات وجود دارد، لذا ضروری است در اسرع وقت امکان عرضه اوراق اعتبارات مذکور در بورس فراهم اید.

وی در خصوص خروج نصرت آباداز حریم الوند توضیح داد:در سال گذشته طرح خروج نصرت اباد از حریم شهر الوند تصویب شده ولی تا زمانی که در شورای عالی معماری و شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی نیز تصویب نشود امکان ارسال پرونده به تقسیمات کشوری نیست وطرح در حال حاضر در حال تهیه طرح برای ارائه به شورای عالی معماری و شهرسازی است  و از اختیارات شورای برنامه ریزی استان خارج است اما می توان تا زمانی که طرح خروج حریم در شورای عالی به تصویب رسد طرح انتزاع آن از الوند را در شورای برنامه ریزی استان مصوب کرد.

فرخ زاد ضمن مهم برشمردن احداث قطار سریع السیر قزوین به هشتگرد، گفت: احداث این قطار ضمن اتصال قزوین به متروی فراگیر تهران،  تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا و مصرف سوخت خواهد داشت .

گفتنی است در جلسه مذکور بنا به توضیحات معاون عمرانی استاندار طرح انتزاع نصرت آباد از الوند و انعقادقرارداد اولیه با مشاوربرای احداث قطار سریع السیر به طول۶۵ کیلومتر مصوب شد.

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
۱۸:۵۹:۰۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com