جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری و بهره برداری جایگاه CNG کوثرسازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری تاکستان د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
۱۸:۵۴:۱۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com