جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
اجاره یکساله جایگاه cng به اشخاص حقوقیشهرداری آوج د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
۱۹:۰۴:۴۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com