جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش دو قطعه زمینشهرداری کوهین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۸:۴۲:۰۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com