جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلیاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸
۱۰:۴۰:۲۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com