جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای روکش آسفالت سطح شهر محمدیهشهرداری محمدیه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸
۱۱:۰۹:۱۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com