جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای حدود ۱۷۵۰متر عملیات لوله گذاری پلی اتیلناداره کل آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸
۱۰:۱۴:۰۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com