جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اصلاح و بازسازی شبکه آباداره کل آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸
۱۰:۱۸:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com