جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تعمیر، نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آبشرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸
۱۹:۳۳:۳۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com