جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری جایگاه CNG و جهت بهره برداریشهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
۱۹:۳۵:۵۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com