جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
بهره بردای از جایگاه CNG شهرشهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۰:۵۴:۲۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com