جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
اطلاعیه *در خصوص بیمه درمان تکمیلی*
اطلاعیه:
با توجه به اینکه بیمه درمان تکمیلی اعضای انجمن تا پایان آبان ماه به اتمام میرسد،بدینوسیله لازمست شرکتهای محترم نسبت به اعلام تعداد نفرات مورد نظر به دبیرخانه انجمن اقدام نمایند.
بدیهی است با مشخص شدن تعداد نفرات امکان رایزنی با شرکتهای بیمه جهت نوع خدمات و پوششهای مختلف و همچنین مبلغ مربوطه میسر خواهد بود.
پیرو اطلاع رسانی اعضاء مبنی بر ارسال لیست نفرات مورد نظر جهت بیمه درمان تکمیلی،بدینوسیله تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ بعنوان آخرین فرصت ارائه اسامی و تعداد نفرات شرکتهای عضو اعلام میگردد.
روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین    

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۱:۳۶:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com