جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی و آسفالت معابردهیاری روستای محمدیه  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۸:۴۵:۰۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com