جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی معابر ۴۵۰۰ مترمربعدهیاری کنشکین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات عمرانی در ۲ ردیف شامل:
۱- پروژه زیرسازی معابر ۴۵۰۰ مترمربع با تضمین ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
۲- پروژه سنگفرش معابر ۱۰۰۰ مترمربع با تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ راهسازی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۵۶۵۰۴۱۱۳۴۶۰۱۰۴۱۲ پست بانک شعبه تاکستان / سپرده شرکت در مناقصه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۵۶۵۰۴۱۱۳۴۶۰۱۰۴۱۲ پست بانک و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
آدرس خرید اسناد : تاکستان، خیابان امام خمینی (ره)، فلکه ۱۵ خرداد، پشت ساختمان فرمانداری، ساختمان بخشداری مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه دهیاری

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
۱۹:۰۰:۳۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com