جستجو
مزایده
يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
پنجشنبه ۴ تير ۱۳۹۴
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
يكشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
شرکت خدمات مدیریت  صبا تأمین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
شرکت آپادانا سرام در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
شهرداری بیدستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
تعاونی مسکن خیاطان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com