جستجو
مزایده
پنجشنبه ۴ دي ۱۳۹۳
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۳
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۳
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
دوشنبه ۲۳ دي ۱۳۹۲
سازمان حمل و نقل پایانه های استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲
شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
يكشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲
شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲
شرکت آب و فاضلاب ساختمان استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com