جستجو
مزایده
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۱
سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۱
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱
اداره کل شهرسازی گیلان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
يكشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۱
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
جمعه ۱۶ تير ۱۳۹۱
سازمان اموال و املاک ستاد تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و ... را در تهران و سایر استانها از طریق مزایده کتبی و بصورت اقساطی و با تسهیلات ویژه به فروش میرساند.
يكشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۱
شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
سازمان پارکها و فضای سبز در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com