جستجو
خدمات انجمن
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
بمنظور ارائه خدمات مناسب به اعضاء و خانواده های محترم شان ، کمیسیون رفاهی انجمن فعالیتهای زیر را ارائه مینماید:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
به منظور حسن اجرای مصوبه شورای فنی استان، امور خود اظهاری انجمن خدمات ذیل ارائه میدهد:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
امور ساجات در دبیرخانه انجمن ، خدمات کاملی در حوزه رتبه بندی به اعضاء ارائه میدهد که شامل موارد ذیل میباشد:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
دبیرخانه انجمن با عقد قراردادهای جداگانه با شرکتها و اشخاص حقیقی خبره ، خدمات مشاوره مالی و مالیاتی را به اعضاء بشرح ذیل ارائه میکند:
پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
کمیسیون حقوقی انجمن ، حسب تقاضای اعضاء محترم خدمات مشاوره و اجرایی خود را در بخشهای زیر ارائه میدهد:
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳
اعضای گرامی
به اطلاع میرساند برنامه هفتگی سال ۹۳ امور اجرایی انجمن جهت بهره برداری و حضور اعضای گرامی (با تعیین وقت قبلی) در جلسات به حضور تقدیم میگردد.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com