جستجو
آرشیو مناقصات > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

شهرداری بویین زهرا د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

شهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

شهرداری رازمیان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین  در نظر دارد طرح تملک اراضی مشروحه ذیل را به مالکان و ذی نفعان اعلام نماید
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

شهرداری دانسفهان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

شرکت مخابرات استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

شهرداری اقبالیه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

شهرداری الوند در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۷

کارخانه آسفالت کاسپین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com