جستجو
آرشیو مناقصات > مزایده ها
مزایده ها
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷

شهرداری دانسفهان د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷

شهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۳ دي ۱۳۹۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com