جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶

شرکت دی
درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶

شهرداری منطقه ۲ قزوین درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶

بانک سینا درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶

شهرداری محمدیه درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۶

موسسه صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی
درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری قزوین درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری منطقه ۲ قزوین درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶

سازمان حمل و نقل همگانی شهر آبیک و حومه
درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
اصلاحی دارد
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

 سازمان همیاری و شهرداری های استان قزوین
درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

شهرداری قزوین درنظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵

بانک سینا در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com