جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد واحدهای مسکونی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری ارداق در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
دوشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد اراضی  خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
يكشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۵

سازمان پایانه مسافربری شهرداری قزوین در نظر دارد یک قطعه از اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد برج حکم آباد خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد  قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری شال در نظر دارد یک دستگاه مینی لودر خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد یک قطعه زمین خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری قزوین
در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری قزوین
در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵
شهرداری خرمدشت در نظر دارد قطعات تجاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com