جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

شهرداری محمود آباد نمونه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

شرکت آب و فاضلاب استان فزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

یک سازمان دولتی در قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵


اداره اوقاف و امور خیریه شهر بوئین زهرا در نظر دارد قطعه ملک خود را واگذار نماید .
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵

شهرداری نرجه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵


سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  در نظر دارد املاک خود را از طریق مزایده به فروش برساند
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com