جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
سه شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۵

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۵

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۷ دي ۱۳۹۵

کارخانه آسفالت کاسپین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
دوشنبه ۶ دي ۱۳۹۵

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۴ دي ۱۳۹۵

شهرداری ضیاء آباد در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۴ دي ۱۳۹۵

جمعیت هلال احمر استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

شهرداری محمود آباد در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

شهرداری منطقه یک قزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

شهرداری محمود آباد نمونه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

شرکت آب و فاضلاب استان فزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com