جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۴ دي ۱۳۹۵

جمعیت هلال احمر استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

شهرداری محمود آباد در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

شهرداری منطقه یک قزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

شهرداری محمود آباد نمونه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

شرکت آب و فاضلاب استان فزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

یک سازمان دولتی در قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵


اداره اوقاف و امور خیریه شهر بوئین زهرا در نظر دارد قطعه ملک خود را واگذار نماید .
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com