جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

یک سازمان دولتی در قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵


اداره اوقاف و امور خیریه شهر بوئین زهرا در نظر دارد قطعه ملک خود را واگذار نماید .
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵

شهرداری نرجه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵


سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  در نظر دارد املاک خود را از طریق مزایده به فروش برساند
يكشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

شهرداری الوند در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

شهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com