جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

شهرداری آبگرم در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵

شهرداری ارداق در نظر دارد اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری بیدستان در نظر دارد ملک تجاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری بیدستان در نظر دارد املاک تجاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵

سازمان حمل و نقل و همگانی تاکستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین در نظر دارد املاک خود را از طریق مزایده به فروش برساند
سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد  قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به اجاره برساند:
سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد واحدهای تجاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند
يكشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۵

سازمان حمل و نقل همگانی بوئین زهرا در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com