جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در نظر دارد چند قطعه زمین را ازطریق مزایده به فروش رساند
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵
شهرداری نرجه در نظر دارد یک واحد تجاری را ازطریق مزایده به صورت استیجاری تحویل نماید
چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵
سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد چند قطعه دستگاه را از طریق مزایده به فروش رساند :
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری استان قزوین در نظر دارد چند قطعه زمین را ازطریق مزایده به فروش رساند
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری بویین زهرا استان قزوین در نظر دارد چند قطعه زمین را ازطریق مزایده به فروش رساند
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری اسفرورین استان قزوین در نظر دارد چند  دستگاه از ماشین آلات سنگین و سبک خود را ازطریق مزایده به فروش رساند
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
شهرداری استان قزوین در نظر دارد چند واحد مغازه را ازطریق مزایده به فروش رساند
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
شهرداری منطقه ۲ استان قزوین در نظر دارد چند واحد مغازه را ازطریق مزایده به فروش رساند
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
شهرداری آب گرم استان قزوین در نظر دارد چند واحد مغازه را ازطریق مزایده به فروش رساند
شنبه ۵ دي ۱۳۹۴
شهرداری تاکستان استان قزوین در نظر دارد چندقطعه زمین  راازطریق مزایده به فروش رساند
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
شرکت کاوش استان قزوین در نظر دارد پروژه فروش دستگاه هیدروتست مخازن فشار قوی خودرا از طریق مزایده به فروش برساند:
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com