جستجو
اخبار > مزایده ها
مزایده ها
چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری ارداق در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند
دوشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد اراضی  خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
يكشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۵

سازمان پایانه مسافربری شهرداری قزوین در نظر دارد یک قطعه از اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد برج حکم آباد خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد  قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری شال در نظر دارد یک دستگاه مینی لودر خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد یک قطعه زمین خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری قزوین
در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری قزوین
در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵
شهرداری خرمدشت در نظر دارد قطعات تجاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۵
شهرداری الوند در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com