جستجو
مکاتبات
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص بند (و) ماده ۱۱ پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

 در خصوص مشکلات مرتبط با پرداخت کارکرد پروژه ها از طریق اسناد خزانه اسلامی
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص تغییر ناگهانی نرخ ارز و تاثیر آن بر ادامه و اجرای پروژه های عمرانی
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

در خصوص تامین منابع مالی پروژه های از طریق اسناد خزانه اسلامی
جمعه ۳ فروردين ۱۳۹۷

در خصوص استنکاف از پرداخت ۸‎٪ حفظ قدرت خرید توسط برخی دستگاهها
چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

در خصوص طرح مشکلات مربوط به عدم ابلاغ تعلیق یا پرداخت خسارت پروژه ها در شورای فنی
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

درخواست نشست مشترک
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com