جستجو
بخشنامه ها و نشریات > بخشنامه ها
بخشنامه ها
جمعه ۱۰ شهريور ۱۳۹۱
به استناد ماده (۶) آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه - مصوب سال ۱۳۵۲ هیات وزیران و در چارچوب ...
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com