جستجو
بخشنامه ها و نشریات > بخشنامه ها
بخشنامه ها
شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰
بخشنامه شماره ۲۲/۱۰۳۷۹۱
با سلام؛
به اطلاع میرساند؛
۱- تمدید گواهینامه پیمانکاری شرکت های دارای گواهینامه صلاحیت در همان پایه به مدت حداکثر دو سال (نه بیشتر) به شرایط زیر میسر است:
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بخشنامۀ شمارۀ ۱۰۳۹۱۵-۱۰۰
نرخ فولاد و سیمان در سه ماهۀ اول و دوم ۱۳۸۹
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بخشنامۀ شمارۀ ۱۰۳۹۱۳/۱۰۰
لغو بخشنامۀ شمارۀ ۱۷۴۵۴۸/۱۰۱ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۴
يكشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹
بخشنامۀ شمارۀ ۲۲Alef۹۹۳۳۶۰
ظرفیت مجاز کاری...
يكشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹
بخشنامۀ شمارۀ ۹۸۷۹۵-۱۰۰
شاخص های سه ماهۀ اول و دوم سال ۱۳۸۹ ...
يكشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۲۲a۷۱۹۰۶
اطلاعیه بسیار مهم در مورد حراست از اطلاعات شناسه کاربری و رمز عبور سامانه‌های معاونت
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۵۶-۱۰۰
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه M ۱۳۸۹
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۵۷-۱۰۰
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی H ۱۳۸۹
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۵۸-۱۰۰
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K ۱۳۸۹
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۵۹-۱۰۰
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن ۱۳۸۹
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۰-۱۰۰
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک ۱۳۸۹
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۱-۱۰۰
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com