جستجو
بخشنامه ها و نشریات > بخشنامه ها
بخشنامه ها
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۱-۱۰۰
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۲-۱۰۰
نحوه و مهلت اطلاع‌رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۳-۱۰۰
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۴-۱۰۰
 حق‌الزحمه مطالعات راه ۱۳۸۹
شنبه ۱ آبان ۱۳۸۹
بخشنامه ۳۳

راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

شنبه ۱ آبان ۱۳۸۹
بخشنامه ۳۲

دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها

چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۹
بخشنامه ۳۱

حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی

چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۹
بخشنامه ۳۰

 تغییر در حوزه تعریف رشته‌های ماده (۶) آیین‌نامه و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ ت۲۳۲۵۱ ه‍ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۱ هیات محترم وزیران

چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۹
بخشنامه ۲۹

نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۸  از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری اعلام شد ...

چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۹
بخشنامه ۲۸

بخشنامه شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۸ از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری اعلام شد ...


 

جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۸۹
بخشنامه ۲۷

حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،....)، مصوبه سال ۱۳۸۹ (به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند ۱۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۸۹)

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
بخشنامه ۲۶
 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات ..........
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com