جستجو
سمینارها، همایش ها و نمایشگاه ها
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
گردهمایی کانون مهندسین با موضوع "اهمیت اخلاق مهندس در افزایش سرمایه اجتماعی مهندسان ایرانی"
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
دومین جشنواره‌ی همایش و نمایشگاه عمران شهری و بیست و دومین نشست معاونین فنی و عمرانی کلانشهرها
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
همایش جهانی ساختمان هوشمند با استاندارد KNX
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com