جستجو
سمینارها، همایش ها و نمایشگاه ها
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
گردهمایی کانون مهندسین با موضوع "اهمیت اخلاق مهندس در افزایش سرمایه اجتماعی مهندسان ایرانی"
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
دومین جشنواره‌ی همایش و نمایشگاه عمران شهری و بیست و دومین نشست معاونین فنی و عمرانی کلانشهرها
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
همایش جهانی ساختمان هوشمند با استاندارد KNX
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳

دانشگاه تهران - قطب علمی فناوری معماری - مهر و آبان ۱۳۹۴

دبیرخانه: دانشگاه تهران - پردیس هنرهای زیبا - دانشکده معماری - قطب علمی فناوری معماری - تلفکس : ۶۱۱۱۲۴۵۸

www.ceat.ir

Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com