جستجو
سمینارها، همایش ها و نمایشگاه ها
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
گردهمایی کانون مهندسین با موضوع "اهمیت اخلاق مهندس در افزایش سرمایه اجتماعی مهندسان ایرانی"
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com