جستجو
سمینارها، همایش ها و نمایشگاه ها
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲
۱۲ لغایت ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۲
ساعت بازدید : ۱۶ الی ۲۲
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قم
پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com