جستجو
گوناگون ساختمان
چهارشنبه ۲۳ دي ۱۳۹۴

مجلل ترین های تهران را به شما معرفی میکنیم؛ مجتمع تجاری ارگ تجریش.

شنبه ۵ دي ۱۳۹۴
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
برلین
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
نیویورک
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴

هنر تبدیل یک ساختمان به یک عمارت تاریخی نیازمند این است که گفتمانی آشکار و فیزیکی با افرای که پیش از این، آنجا بوده‌اند برقرار شود.

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴

درحالیکه بازدیدکنندگان در این کافه کتاب کلمبیایی حرکت می کنند خود را در میان محیط های مختلف قابل کشف شدن می یابند. قفسه های کتاب چشمگیر این کتابخانه تا سقف کشیده شده اند، در طبقه همکف دیواری پوشیده از برگهای سبز وجود دارد که حس بودن در میان طبیعت را القا می کنند. از آنجا که اجتماعی کردن برای  Plasma Nodo، شرکت طراح این کتابفروشی اهمیت دارد، تعداد زیادی صندلی های راحت و کنج های شش ضلعی وجود دارد که در آنها می توانید بازی، استراحت، مطالعه یا گفت و گو کنید. اساسا این کتابفروشی برای همه گروه های سنی مناسب است و جایگزین خوبی برای کتابفروشی های امروزی است. هنگامی که به این کتابفروشی مراجعه کنید چشم پوشی از طبقه فوقانی که شبیه یک نیم اشکوب شناور به نظر می رسد

Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com