جستجو
گوناگون ساختمان
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴
این بنا ی تاثیر گذار و با ابهت در دو وجه ساخته شده است تا دو بلوک بزرگ فلزی از دو سر به هم پیوند بخورند. این دو بلوک معظم بالاخره در سال ۲۰۰۷ به هم متصل شدند. هم اکنون این محل خانه سینمایی مرکزی در چین است.
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳
گزارشی که در دست داریم درباره ی اولین غرفه ساخته شده در فستیوال سالیانه ی معماری، مربوط به سال ۲۰۱۲ است که اینبار شرکت معماری «وارنر و ونگ دیزاین» از میان چندین شرکت معتبر برای ساخت این غرفه برگزیده شده و به خوبی از پس این کار بر آمده است.
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳
بلوک های مسکونی Cb۷۱ نگاه بسیاری از جمله ما را به سوی خود کشانده اند.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com