جستجو
گوناگون ساختمان
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰
طراحی خانه منقطع با مکعب‌های معلق
هر یک از این جعبه‌های مکعبی به یک بخش مجزای داخلی ساختمان اختصاص یافته است که با استفاده از ستون‌های باریک بتن صنعتی به سطح زمین متصل شده‌اند.
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰
طرح موج مکزیکی در نمای خارجی استادیوم ورزشی هند
این استادیوم ورزشی از دو بخش مجزا تشکیل شده که با استفاده از کشش در امتداد نوار دور استادیوم به یکدیگر راه پیدا کرده‌اند، چرا که این ساختمان همچون قطره آب کشیده و خوابیده طراحی شده است
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰
استراحتگاه تراوایی در قالب بدن انسان
طرح بدنه آن درست همسان با زوایای بدن انسان هنگام نشستن و دراز کشیدن طراحی شده و شکل گرفته است.
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰
طرح نمادین کدوی قلیایی در لامپ شگفت‌انگیز
این هنرمند لهستانی داخل کدو حلوایی را به‌طور کامل تخلیه کرده و پس از خشک کردن پوسته آن، لایه‌ای از ورقه قلیایی طراحی شده با اشکال تذهیبی متفاوت بر
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰
احداث سقف متحرک با چترهای رنگی
این سقف با ترکیب چترهای رنگی طراحی شده که انعکاس و رقص نور جذابی را به محوطه داخلی خیابان شهر تالکا انتقال داده است.
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰
باریک‌ترین خانه جهان، یک متر عرض دارد!
رسانه‌های لهستان اعلام کردند که باریک‌ترین خانه جهان با تنها یک متر عرض توسط یکی از معماران این کشور ساخته شده است.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com