جستجو
بخشنامه ها و نشریات > نشریات
نشریات
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲
سه شنبه ۲۷ دي ۱۳۹۰
اعضای گرامی
    به استحضار میرساند فهرست نشریات قابل فروش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در آدرس الکترونیکی معاونت به نشانی tec.mporg.ir (قسمت انتشارات) موجود میباشد. ضمناْ فهرست نشریات آذر ماه ۹۰ بشرح ذیل میباشد:
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۵۵-۱۰۰
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن - نشریه شماره ۵۳۱
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۵-۱۰۰
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن - نشریه شماره ۵۳۶
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹
شـماره بـخشنـامه : ۶۲۳۶۶-۱۰۰
ضوابط زیست‌ محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها - نشریه شماره ۵۳۵
شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۸
آیین نامه ۳
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ه‍ مورخ ۲۳ ۴ /۸۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com