جستجو
اخبار > مناقصات
مناقصات
پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
شهرداری قدس در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
شهرداری  استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۲
شهرداری  استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۱
بنیاد مسکن استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
شهرداری کرج در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱
آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
جمعه ۸ دي ۱۳۹۱
شهرداری کرج در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱
شهرداری نرجه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱
بانک توسعه تعاون در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۱
شهرداری تهران در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۱
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۷ آبان ۱۳۹۱
شهرداری کرج در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۷ آبان ۱۳۹۱
لیست مناقصات آذر ماه شرکت آریا تندر به شرح ذیل میباشد:
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۱
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۱
آب منطقه ای قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
يكشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱
شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱
آب منطقه ای قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱
شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۱
شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد به منظور سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط ذیل به صورت دو مرحله اقدام به مشارکت نماید.
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱
سازمان آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۱
شهرداری قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۱
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۱
شهرداری محمدیه در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۱
سازمان آب و فاضلاب قزوین در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
اعضای گرامی
شرکت آریا تندر در نظر دارد مناقصات روز استان و استانهای همجوار را از طریق نمابر و سایت و ایمیل با پرداخت هزینه سالیانه در اختیار اعضای انجمن قرار دهد. لذا جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمائید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com